parallax background

ZAKONODAJA

Zakonodaja

ZAKON O OROŽJU (ZOro -1-NPB3)

PRAVILNIK ZA IZVAJANJE ZAKONA O OROŽJU

Kategorije, tipi in vrste orožja Priloga št. 1 (2. člen pravilnika) – Priloga 1
Vloga za izdajo dovoljenja / predhodno privolitev za nabavo orožja ORO-1 (Obr. Št. 1 (5., 7., 33. in 43. člen pravilnika) – Priloga 3
Vloga za izdajo dovoljenja / predhodne privolitve za nabavo delov orožja ali streliva ORO-7 (Obr. št. 15 (24., 33. in 43. člen pravilnika) – Priloga 16
Portdilo o posoji orožja ORO-10 (Obr. št. 17 (26. člen pravilnika) – Priloga 18
Vloga za izdajo dovoljenja za nabavo in iznos orožja ali streliva iz Republike Slovenije ORO-13 (Obr. št. 22 (32. in 42. člen pravilnika) – Priloga 23
X